Quy trình dựng phim intro, outro

Quy trình thực hiện

  • Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu và tư vấn

-Lamphim.vn tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

+Nội dung dựng intro, outro: dựng intro, outro cho logo, sản phẩm, bài hát,…

+Ý tưởng + yêu cầu cụ thể của khách hàng

-Lamphim.vn tư vấn cho khách hàng về ý tưởng xây dựng đoạn phim intro, outro, đảm bảo:

+Thể hiện được rõ nét yêu cầu của khách hàng

+ Đảm bảo yếu tố nhận diện thưởng hiệu (đối với logo, sản phẩm) và yếu tố cá nhân nổi bật (đối với dựng intro, outro cho bài hát)

+Thể hiện được nội dung của video cần dựng intro

  • Bước 2: Xây dựng phim intro, outro

-Xây dựng intro,outro đảm bảo:

+Thực hiện đúng với thời lượng mà khách hàng yêu cầu

Quy trình dựng phim intro, outro tại Lamphim.vn

+Đảm bảo kỹ xảo hình ảnh, âm thanh có trong video

+Lựa chọn hình ảnh, màu sắc phù hợp với yếu tố nhận diện thương hiệu hoặc yếu tố nhận diện cá nhân

-Kỹ xảo đảm bảo:

+2D

+3D

+Animation

+Hiệu ứng âm thanh

+Hiệu ứng text

  • Bước 3: Duyệt mẫu

-Lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm đã thực hiện để khách hàng duyệt mẫu

-Nếu khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa => lamphim.vn chỉnh sửa theo đúng yêu cầu khách hàng

-Gửi cho khách hàng sản phảm hoàn thiện dưới 2 định dạng: Youtube+ DVD

Chi phí đầu tư

Chỉ từ 4.990.000 VNĐ

Khung thời gian làm việc

Gặp gỡ – Thuyết trình về hình thức và kịch bản quay phim  : 1 buổi

Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày

Thực hiện dựng video: 3-7 ngày

Duyệt sản phẩm: 2 ngày

Sản phẩm tiêu biểu

You cannot copy content of this page
Contact Me on Zalo