Lamphim.vn tự hào được khách hàng nhắc đến mỗi khi muốn làm phim. Là một tổ hợp sản xuất phim chuyên nghiệp cho khách hàng doanh nghiệp

 

Nhà sản xuất phim chuyên nghiệp từ 2009