Bài test ứng viên dựng phim

Kính gửi các ứng viên ứng tuyển Dưới đây là bài test của chúng tôi dành cho các bạn. Các bạn có sự chuẩn bị trước 24h và có 15-30 phút để trình bày giải pháp và thực thi. Nội dung Lên kế hoạch và dựng 1 đoạn video ngắn dựa trên nội dung vài footage sẵn có ( có thể sử dụng thêm những footage ngoài ). Yêu cầu: Xây dựng rõ…
Read More...
Contact Me on Zalo