logo

BẢNG GIÁ

QUAY PHIM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI STUDIO
GÓI
Chi phí
Số lượng video
Dựng
Kỹ năng quay
Thiết bị quay phim
Kịch bản
Studio
MC
ĐỒNG
10 triệu
8
Cơ bản
Cơ bản
Panasonic MH2, Canon 5D mark II
Không
BẠC
15 triệu
10
Phức tạp
Phức tạp
Panasonic MH2, Canon 5D mark II
Không
VÀNG
25 triệu
10
Phức tạp
Phức tạp
C100 mark II
KIM CƯƠNG
35 triệu
15
Phức tạp
Phức tạp
C100 Mark II

 

 

QUAY PHIM THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
GÓI
Chi phí
Số lượng video
Thiết bi quay phim
Kỹ năng quay
Kỹ năng dựng
Kịch bản
Studio
Người thử nghiệm sản phẩm
ĐỒNG
15 triệu
8
Panasonic MH2, Canon 5D mark II, Canon 5D mark III
Cơ bản
Cơ bản
Không
BẠC
20 triệu
10
Panasonic MH2, Canon 5D mark II, Canon 5D mark III
Phức tạp
Phức tạp
VÀNG
30 triệu
10
C100 mark II
Phức tạp
Phức tạp
KIM CƯƠNG
40 triệu
15
C100 Mark II
Phức tạp
Phức tạp

 

 

QUAY PHIM REVIEW SẢN PHẨM
GÓI
Chi phí
Số lượng video
Thiết bị quay phim
Kỹ năng quay phim
Kỹ năng dựng phim
Kịch bản
Studio
MC
ĐỒNG
10 triệu
8
Panasonic MH2, Canon 5D mark II, Canon 5D mark III
Cơ bản
Cơ bản
Không
BẠC
15 triệu
10
Panasonic MH2, Canon 5D mark II, Canon 5D mark III
Phức tạp
Phức tạp
VÀNG
25 triệu
10
C100 mark II
Phức tạp
Phức tạp
KIM CƯƠNG
35 triệu
15
C100 Mark II
Phức tạp
Phưc tạp

 

 

QUAY PHIM QUẢNG CÁO
GÓI
Chi phí
Số lượng video
Thiết bị quay phim
Kỹ năng quay phim
Kỹ năng dựng phim
MC
Diễn viên, người mẫu
Studio
ĐỒNG
10 triệu
8
Panasonic MH2, Canon 5D mark II, Canon 5D mark III
Cơ bản
Đơn giản
Không
Không
BẠC
15 triệu
10
Panasonic MH2, Canon 5D mark II, Canon 5D mark III
Phức tạp
Phức tạp
Không
Không
VÀNG
25 triệu
10
C100 mark II
Phức tạp
Phức tạp
Không
Không
KIM CƯƠNG
35 triệu
15
C100 Mark II
Phức tạp
Phức tạp
Không
Không
 

 Trân trọng cảm ơn Quý khách!
 

Đừng chọn sự hoành tráng vô nghĩa!

Hãy chọn những thước phim có giá trị vượt qua giá thành của chúng tại Lamphim.vn!

 

Địa chỉ: SN 3A - Ngõ 109 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

Website : https://lamphim.vn/

Hotline : 0966 399 338 - 0968 188 366

Email :tuvan@lamphim.vn

Youtube : https://www.youtube.com/c/lamphimvn

Facebook : https://www.facebook.com/lamphim.vn

 
 
Gọi tư vấn viên
Bản đồ