Expression trong phần mềm Adobe Effect

Expression là một biểu thức đặc biệt trong AE. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm After Effect mà muốn tìm hiểu thêm về biểu thức này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Lamphim.vn nhé. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất tần tật về Expression trong phần mềm Adobe Effect

Expression là gì?

Expression được biết đến là 1 biểu thức mà nó có thể thay đổi các giá trị tham số của các đối tượng trong Adobe Effect như position, opacity, scale, ….

Cách áp dụng Expression vào AE

Trong AE, khi bạn muốn đặt khóa của bất kỳ thông số nào, chỉ cần nhấp vào biểu tượng đồng hồ ở phía trước thông số đó. Khi bạn muốn sử dụng một biểu thức cho tham số đó, bạn chỉ cần giữ Alt và nhấp vào biểu tượng đồng hồ, AE sẽ hiển thị hộp thoại để bạn nhập biểu thức.

Nếu bạn không muốn sử dụng biểu thức nữa, chỉ cần xóa biểu thức hoặc nhấp vào dấu = để không áp dụng biểu thức cho đối tượng.

5 biểu thức hữu ích trong After Effects

1. LOOP OFFSET

Biểu thức: LoopOut (“offset”); hoặc loopIn (“offset”);

Bạn có thể quen thuộc với biểu thức Vòng lặp (Loop) trong After Effects, nhưng có thể bạn chưa quen với biểu thức Vòng lặp bù (Offset Loop). Nói tóm lại, biểu thức Loop Offset tiếp tục giá trị của khung hình chính cuối cùng. Nếu bạn muốn giải thích thêm, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về biểu thức vòng lặp bù bên dưới.

Một cách rất độc đáo và thú vị mà bạn có thể sử dụng biểu thức vòng lặp là tạo động các thanh trượt tốc độ. Ví dụ: nếu bạn muốn hình dạng di chuyển với tốc độ ổn định trong bố cục của mình, bạn có thể thêm biểu thức lặp vào cả hai khung hình chính và điều chỉnh khoảng cách khung hình chính để tinh chỉnh chuyển động.
Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng làm quen với các chuyển động lặp đi lặp lại.

2.  INDEX

Biểu thức: index

Lập chỉ mục biểu thức là một công cụ rất mạnh trong After Effects. Về cơ bản, biểu thức chỉ mục trả về một giá trị dựa trên vị trí của lớp trong dòng thời gian. Ví dụ, lớp 4 trong dòng thời gian sẽ trả về giá trị 4.

Sức mạnh thực sự của các biểu thức chỉ mục có được bằng cách sử dụng chúng như một cách bù trừ các giá trị.

3. LINEAR

Biểu thức: tuyến tính (inputvalue, InputValueLow, InputValueHigh, OutputLow, OutputHigh);
Ví dụ: tuyến tính (thisComp.layer (“AudioLayer”). Effect (“Cả hai kênh”) (“Thanh trượt”), 0,20,700,200);

Biểu thức tuyến tính là ma thuật. Về cơ bản, biểu thức tuyến tính cho phép bạn nhập một chuỗi giá trị (số) và xuất một chuỗi khác dựa trên thang đo mới.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ …

Giả sử bạn đã tạo một mẫu After Effects và bạn muốn người dùng có thể kiểm soát kích thước của lớp hình dạng bằng cách sử dụng thanh trượt, giá trị của lớp này có thể được điều chỉnh từ 0 đến 100, nhưng bạn chỉ muốn kích thước hình dạng được chia tỷ lệ giữa 5 và 20.

Rõ ràng là bạn không thể chia tỷ lệ hình dạng của mình chỉ cho thanh trượt đó, bởi vì điều đó sẽ cung cấp cho bất kỳ ai sử dụng stencil của bạn khả năng chia tỷ lệ lớp từ 0 đến 100. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng biểu thức tuyến tính để đặt giá trị đầu ra được chia tỷ lệ để 0 ánh xạ thành 5 và 100 ánh xạ thành 20. After Effects sẽ thực hiện phần còn lại của phép toán.

4. CLAMP

Biểu thức: kẹp (đầu vào, tối thiểu, tối đa)
Ví dụ: kẹp (thisComp.layer (“Lớp 1”). Effect (“Điều khiển Thanh trượt”) (“Thanh trượt”), 852,1700);

Hãy coi biểu thức kẹp như một cách để tạo giới hạn trên cho các giá trị tiềm năng của một lớp. Sử dụng biểu thức kẹp, bạn có thể cho bất kỳ thuộc tính nào biết rằng nó không được đi xuống dưới giá trị nhỏ nhất và không được vượt quá giá trị lớn nhất.

Điều này rất hữu ích khi tạo các dự án để những người không phải là nhà thiết kế sử dụng.

5. VALUEATTIME

Biểu thức: valueattime (giá trị);

Ví dụ: thisComp.layer (index-1) .content (“Polystar 1”). Content (“Polystar Path 1”). NgoàiRadius.valueAtTime (time-.5);

Biểu thức valueAtTime trả về giá trị của một lớp khác tại một thời điểm cụ thể. Hãy coi nó giống như việc chọn giá trị của một lớp khác tại một thời điểm cụ thể trong dòng thời gian. Tất nhiên, điều này rất hữu ích theo nhiều cách, nhưng cách tôi thấy nó rất hữu ích là sử dụng nó như một cách bù đắp hoạt ảnh.

Để sử dụng biểu thức, tất cả những gì bạn phải làm là gọi thuộc tính lớp mà bạn đang cố gắng tham chiếu và thêm .valueAtTime (x) trong đó x là thời gian cụ thể mà bạn muốn lấy giá trị từ đó. Nếu bạn sử dụng biểu thức “thời gian” thay cho một số cụ thể, về cơ bản nó sẽ phản ánh giá trị trong thuộc tính được lấy từ giá trị đó.

Không thể nói hết kiến ​​thức về Biểu thức Expression AE trong một bài viết, trên đây chỉ là những kiến ​​thức cơ bản, để mọi người biết biểu thức là gì. Từ đó bạn có thể tìm hiểu thêm về nó. Chúc các bạn may mắn.