Dựng sub video

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC 1: TÌM HIỂU YÊU CẦU VÀ TƯ VẤN

-Lamphim.vn tiếp nhận dữ liệu cần sub video từ khách hàng

+ Video cần tiến hành sub video

+ Kịch bản cần sub nếu có

-Lamphim.vn tiến hành tư vấn cho khách hàng và giải thích cho khách hàng phương thức thực hiện:

+ Vị trí đặt sub video

+Kích thước nội dung sub…

BƯỚC 2: Thực hiện sub video

– Dịch dữ liệu khách hàng cung cấp:

+ Đảm bảo dịch đúng và đủ nội dung có trong kịch bản mà khách hàng cung cấp

– Lên kịch bản sub chuẩn timeline và gửi cho khách hàng để khách hàng duyệt nội dung

– Thực hiện sub video:

+ Sub đúng nội dung kịch bản

+ Sub video chuẩn timeline, đúng chính tả

+ Sử dụng cỡ chữ, màu chữ đúng quy cách, rõ ràng và dễ quan sát…

Quy trình dựng sub tại Lamphim.vn

BƯỚC 3: Duyệt sản phẩm

– Lamphim.vn gửi cho khách hàng video chèn sub đã thực hiện để khách hàng duyệt sản phẩm

– Đối với yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng, lamphim.vn sẽ hỗ trợ thực hiện

– Gửi cho khách hàng sản phẩm hoàn thiện dưới 2 định dạng: Youtube và DVD

Chi phí đầu tư

 

Khung giờ làm việc

Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng phương thức thực hiện: 1 buổi

Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày

Thực hiện sub video: 5-7 ngày

Duyệt sản phẩm: 2 ngày

Sản phẩm tiêu biểu