30100051454_9858bb7d20_o-1024×576-1

Các tính năng bổ sung nổi bật của Magic Bullet Suite 13: