Quảng cáo son

1. Quảng cáo son Mistine 4Queen

Quảng cáo sử dụng nhiều khung hình cận cảnh, cùng với các góc máy linh hoạt làm bật lên được toàn bộ tính năng của sản phẩm.

2. Quảng cáo son Mistine Yes

Quảng cáo tập trung nói với tính năng và các loại màu có trong bảng màu son được người mẫu thể hiện. Chất vui tươi, góc quay mới lạ thu hút khán giả trong từng sense quay.

3. Quảng cáo son Cream Satin Lipstick

Chỉ với 15s ngắn ngủi nhưng nhà quảng cáo đã biết cách lồng ghép, kể chuyện khiến cho tính năng sản phẩm vẫn được thể hiện trọn vẹn.

4. Quảng cáo son Maybelline Thailand

Nội dung quảng cáo được kế theo cốt truyện độc đáo, thu hút khán giả. Quảng cáo thể hiện được tính năng, trọn vẹn bảng màu của son Maybeline và truyền tải được thông điệp đến khách hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=CNWtYxhwyuA