Quảng cáo sữa

1.  Quảng cáo sữa S26 GOLD

Quảng cáo lấy mạch truyện và thông điệp thú vị, đánh trực tiếp vào cảm xúc và mong muốn của người tiêu dùng. Góc quay độc đáo, ấn tượng thể hiện đầy đủ thông tin, hình ảnh sản phẩm.

2. Quảng cáo sữa Bear Brand Nestle

Với thông điệp giúp trẻ lớn khỏe, thông minh, TVC quảng cáo này đã thể hiện trọn vẹn nội dung thông điệp và tính năng sản phẩm qua từng shoot hình bằng mạch truyền giàu cảm xúc.

3. Quảng cáo sữa Carnation

Lấy mạch chuyện hài hước, thú vị để qua đó truyền tải được sản phẩm và tính năng của nó, nhà quảng cáo đã làm rất tốt điều này. Từng góc quay thể hiện được hết ý đồ và thu hút người tiêu dùng.

4. Quảng cáo sữa PediaSure

Dựa trên câu chuyện có thật, nắm bắt insight khách hàng để lấy đó làm nội dung cho TVC quảng cáo. Quảng cáo thuyết phục người xem vì thấy vấn đề của bản thân và giải pháp hợp lý được đưa ra.

5. Quảng cáo sữa DG3

Quảng cáo đi từ đồng cỏ, nguồn sữa, kết hợp với sự khám phá của trẻ để thể hiện được sự tươi mát, thanh trùng của sữa. Hình ảnh đàn dê đồ họa thu hút được consumer về sự thú vị, hoạt hình.