Dự án quay phim khai trương cửa hàng Phụ Kiện Đỏ

 

Tên khách hàng: Cửa hàng Phụ kiện Đỏ

Ngày thực hiện: 20/11/2017

Danh mục: Quay phim khai trương

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày