Dự án quay phim món ăn tại CT2B- khu chung cư Quân Đội

Tên khách hàng: Ms Hà

Ngày thực hiện: 12/11/2017

Danh mục: Quay phim sản phẩm tại CT2B – Khu chung cư Quân Đội

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3-5 triệu/ buổi

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày