Hoạt động

Dự án quay phim sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Hans

Tên khách hàng: Sản phẩm gia dụng

Ngày thực hiện: 5/11/2017

Danh mục: Quay + dựng phim sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 10-15 triệu

Thời gian thực hiện: 5-7 ngày

Dự án quay phim nội thất tại căn hộ nghệ sỹ Xuân Hinh

Previous article

Dự án quay phim sự kiện khai trương kho vận Sam Sung

Next article