Dự án quay phim sản phẩm điều hòa Gree tại khách sạn Mường Thành- Phủ Lý

Tên khách hàng: Công ty điều hòa Gree

Ngày thực hiện: 12/11/2017

Danh mục: Quay phim sản phẩm tại khách sạn Mường Thanh – Phủ Lý

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 5-7 triệu

Thời gian thực hiện: 7 ngày