Dự án quay phim Spa Evacare

Tên khách hàng: Spa Evacare

Ngày thực hiện: 26/12/2017

Danh mục: Quay phim quảng cáo sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày