Hoạt động

Hậu trường sản xuất phim ngắn Viral – Sanguine – Đài Loan

Toàn bộ hình ảnh quy trình sản xuất một bộ phim ngắn Viral của Sanguine – Đài Loan

Bài test ứng viên dựng phim

Previous article

Quảng cáo nước ngọt

Next article