Hoạt động

Quay hội thảo Công ty TNHH Tenchang

Tên khách hàng: Công ty TNHH Tenchang

Ngày thực hiện: 26/01/2018

Danh mục: Quay + dựng phim Hội thảo

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày

 

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang

Ekip Tenchang đang tác nghiệp tại hội thảo

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang

Ekip Lamphim.vn đang quay cảnh phỏng vấn lãnh đạo công ty Tenchang

 

Cách chọn giọng thu âm

Previous article

Quay video giới thiệu sản phẩm Smanos W120

Next article