Quay hội thảo Công ty TNHH Tenchang

  • by

Tên khách hàng: Công ty TNHH Tenchang

Ngày thực hiện: 26/01/2018

Danh mục: Quay + dựng phim Hội thảo

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày

 

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang

Ekip Tenchang đang tác nghiệp tại hội thảo

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang

Ekip Lamphim.vn đang quay cảnh phỏng vấn lãnh đạo công ty Tenchang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo