Quay hội thảo Công ty TNHH Tenchang

lamphim
By lamphim 1 Min Read

Tên khách hàng: Công ty TNHH Tenchang

Ngày thực hiện: 26/01/2018

Danh mục: Quay + dựng phim Hội thảo

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày

 

1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang
Ekip Tenchang đang tác nghiệp tại hội thảo
1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang
1 góc quay Lamphim.vn lựa chọn để quay hội thảo công ty Tenchang
Ekip Lamphim.vn đang quay cảnh phỏng vấn lãnh đạo công ty Tenchang

 

Share This Article
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *