Quay phim công trình bằng Flycam tại Thiên Sơn Stone

Khách hàng: Công ty Cổ phần đá Granite & Marble tự nhiên Thiên Sơn

Sản phẩm: Quay công trình

Ngày thực hiện: 21/11/2017

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ:

Cắt ghép video
Thêm nhạc
Thêm lời bình
Chèn intro, outro
Thêm logo, thông tin sản phẩm

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày