Quay phim giới thiệu bánh trung thu Hoàng Anh cao cấp

Thông tin dự án 

Khách hàng: Công ty bánh trung thu Hoàng Anh

Sản phẩm: Bánh trung thu

Ngày thực hiện: Tháng 4/2017

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ:

Cắt ghép video
Thêm nhạc
Thêm lời bình
Chèn intro, outro
Thêm logo, thông tin sản phẩm
Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ