Enter your keyword

Quay phim giới thiệu bánh trung thu Hoàng Anh cao cấp

Quay phim giới thiệu bánh trung thu Hoàng Anh cao cấp

Quay phim giới thiệu bánh trung thu Hoàng Anh cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Khách hàng: Công ty bánh trung thu Hoàng Anh

Sản phẩm: Bánh trung thu

Ngày thực hiện: Tháng 4/2017

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ: 

  • Cắt ghép video
  • Thêm nhạc
  • Thêm lời bình
  • Chèn intro, outro
  • Thêm logo, thông tin sản phẩm
  • Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ

Related Posts

Gọi tư vấn viên
Bản đồ