Enter your keyword

Quay phim giới thiệu sản phẩm rèm cửa Bạch Dương cao cấp

Quay phim giới thiệu sản phẩm rèm cửa Bạch Dương cao cấp

Quay phim giới thiệu sản phẩm rèm cửa Bạch Dương cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Khách hàng: Công ty rèm cửa Bạch Dương

Sản phẩm: Rèm cửa Bạch Dương

Ngày thực hiện: Tháng 3/2017

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ:

  • Cắt ghép video
  • Thêm nhạc
  • Thêm lời bình
  • Chèn intro, outro
  • Thêm logo, thông tin sản phẩm
  • Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ

Related Posts

Gọi tư vấn viên
Bản đồ