Quay phim giới thiệu Trường Trung cấp Nghề số 18 – Bộ Quốc phòng

Thông tin dự án

Khách hàng: Trường Trung cấp Nghề số 18 – Bộ Quốc phòng

Dự án: Quay video giới thiệu trường Trung cấp Nghề số 18 – Bộ Quốc phòng

Sản phẩm: Quay phim trường học

Ngày thực hiện: Tháng 7/2016

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ:

  • Cắt ghép video
  • Thêm nhạc
  • Thêm lời bình
  • Chèn intro, outro
  • Thêm logo, thông tin sản phẩm
  • Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 3 – 5 ngày

Chi phí: 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ