Quay phim sự kiện hội chợ triển lãm- Công ty Mosaic Việt Nam

Tên khách hàng: Công ty Mosaic Việt Nam

Ngày thực hiện: 12/12/2017

Danh mục: Quay + dựng phim

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày