Quay phim sự kiện Hội chợ Vietbuild

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty Sàn gỗ Thụy Sĩ Kronoswiss

Sản phẩm: Sàn gỗ Thụy Sĩ Kronoswiss

Ngày thực hiện: Tháng 8/2016

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ:

  • Cắt ghép video
  • Thêm nhạc
  • Thêm lời bình
  • Chèn intro, outro
  • Thêm logo, thông tin sản phẩm
  • Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày