Enter your keyword

Quay video giới thiệu sản phẩm bàn DJ Numark Hoàng Hiếu

Quay video giới thiệu sản phẩm bàn DJ Numark Hoàng Hiếu

Quay video giới thiệu sản phẩm bàn DJ Numark Hoàng Hiếu

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Khách hàng: Công ty TNHH Thế giới DJ Hoàng Hiếu

Sản phẩm: Bàn DJ

Ngày thực hiện: Tháng 4/2017

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ: 

  • Cắt ghép video
  • Thêm nhạc
  • Thêm lời bình
  • Chèn intro, outro
  • Thêm logo, thông tin sản phẩm
  • Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ

Related Posts

Gọi tư vấn viên
Bản đồ