Hoạt động

Quay video giới thiệu sản phẩm Smanos W120

Tên khách hàng: Sản phẩm thiết bị công nghệ

Ngày thực hiện: 12/01/2018

Danh mục: Quay + dựng video giới thiệu sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 10-15 triệu/12 video

Thời gian thực hiện: 7 ngày

 

Ekip Lamphim.vn đang thực hiện cảnh quay MC giới thiệu sản phẩm

1 trong những góc quay Lamphim.vn chọn thực hiện cảnh quay giới thiệu sản phẩm SMANOS

Ekip Lamphim.vn đang thực hiện cảnh quay MC giới thiệu sản phẩm

Quay hội thảo Công ty TNHH Tenchang

Previous article

Làm phim giới thiệu sản phẩm bằng hiệu ứng chuyển động Animation

Next article