Home Hoạt động Quay video giới thiệu sản phẩm Smanos W120

Quay video giới thiệu sản phẩm Smanos W120

by admin

Tên khách hàng: Sản phẩm thiết bị công nghệ

Ngày thực hiện: 12/01/2018

Danh mục: Quay + dựng video giới thiệu sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 10-15 triệu/12 video

Thời gian thực hiện: 7 ngày

 

Ekip Lamphim.vn đang thực hiện cảnh quay MC giới thiệu sản phẩm

1 trong những góc quay Lamphim.vn chọn thực hiện cảnh quay giới thiệu sản phẩm SMANOS

Ekip Lamphim.vn đang thực hiện cảnh quay MC giới thiệu sản phẩm

You may also like

>