lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Dự án quay phim nội thất tại căn hộ nghệ sỹ Xuân Hinh

33

Tên khách hàng: Công ty Hiwin

Ngày thực hiện: 22/11/2017

Danh mục: Quay phim + chụp ảnh sản phẩm nội thất Hiwin

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 5-7 triệu

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.