Quay phim flycam công trình- Tập đoàn Vingroup

VinGroup là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với những dự án, công trình của mình, VinGroup tin tưởng lựa chọn Lamphim.vn quay phim flycam để theo dõi tiến trình, hiệu quả xây dựng và giới thiệu công trình. Dưới đây là video thành phẩm của Lamphim.vn, mời các bạn theo dõi.