Quay phim sự kiện khai trương cửa hàng Phụ Kiện Đỏ

lamphim
By lamphim 0 Min Read

Phụ Kiện Đỏ là cửa hàng chuyên cung cấp phụ kiện đã thành lập được hơn 10 năm. Trong dự án khai trương cửa hàng mới, Phụ Kiện Đỏ đã tin tưởng lựa chọn Lamphim.vn quay phim cho sự kiện của mình.

Dưới đây là sản phẩm phim sự kiện khai trương cửa hàng Phụ Kiện Đỏ được thực hiện bởi Lamphim.vn.

Share This Article