Video quảng cáo thời trang 2018HT-Lamphim.vn

Được nhiều ngành hàng lựa chọn quay sản phẩm quảng cáo, Lamphim.vn cũng nhận được lời mời hợp tác từ cửa hàng thời trang nữ 2018HT.

Dưới đây là video quảng cáo thời trang 2018HT – một sản phẩm của Lamphim.vn.