"Sự chuẩn bị hoàn hảo cho thành công"

- FOUNDER TEAM -

01


Briefs

làm việc với khách hàng để cụ thể hóa yêu cầu và mong muốn

02


Tiền kỳ

xây dựng ý tưởng, kịch bản, ngân sách và kế hoạch sản xuất

03


Sản xuất và hậu kỳ

thực hiện quay phim tại bối cảnh cùng diễn viên và kịch bản đã có. thực hiện quay phim tại bối cảnh cùng diễn viên và kịch bản đã có

Cam kết của chúng tôi

Ý tưởng sáng tạo

Với từng loại video sản xuất, chúng tôi cung cấp ý tưởng sáng tạo phù hợp với mục đích marketing và quảng bá.

Chất lượng hình ảnh

Tiền kỳ và hậu kỳ được sản xuất bằng các thiết bị chuyên nghiệp và hiện đại mới nhất cùng ekip tay nghề cao.

Quy trình

Quy trình làm việc chặt chẽ đảm bảo mỗi sản phẩm ra có tính hoàn thiện cao nhất và quá trình support