làm việc bằng cả trái tim

Sản xuất phim cá nhân

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Tư vấn và khảo sát bước đầu

-Lamphim.vn tiếp nhận thông tin từ khách hàng:

+Kịch bản sự kiện

+Địa điểm và thời gian tổ chức sự kiện

+Yêu cầu và mục đích của khách hàng

-Tìm hiểu nội dung thực hiện sự kiện:

+ Phim họp báo cá nhân

+ Phim kỷ niệm ngày cưới

+ Phim dã ngoại

+ Phim lễ tốt nghiệp

-Lamphim.vn tiến hành nghiên cứu kịch bản của khách hàng, lên bản tư vấn hoàn chỉnh cho khách hàng:

+Thời lượng video

+Các cảnh quay có trong video

+Góc quay của từng cảnh quay

-Lamphim.vn gặp gỡ khách hàng và thống nhất về kịch bản làm phim chi tiết, khảo sát địa điểm diễn ra sự kiện

 

Bước 2:Lên kịch bản phim sự kiện hoàn chỉnh

-Lên 2 kịch bản hoàn chỉnh cho khách hàng:

+Kịch bản phân cảnh quay tại sự kiện

+Kịch bản dựng phim + kịch bản lời bình

-Nhân sự lên kịch bản: biên tập

-Kịch bản sẽ được gửi cho khách hàng duyệt.

 

Bước 3: Thực hiện quay video

-Quay video đúng với thời gian và địa điểm đã thống nhất giữa khách hàng và lamphim.vn

-Quay video đảm bảo chứa đựng đầy đủ nội dung có trong kịch bản

-Nhân sự: chỉ đạo nội dung, quay phim, trợ lý quay phim, supporter.

 

Bước 4: Xử lý hậu kỳ video:

-Dựng video đảm bảo đúng với kịch bản dựng phim và kịch bản lời bình đã trao đổi với khách hàng

-Video đảm bảo kỹ xảo:

+Chuyển động

+2D

+Hiệu ứng text

+Hiệu ứng âm thanh

 

Bước 5: Duyệt sản phẩm

-Say khi tiến hành xử lý hậu kỳ, lamphim.vn gửi cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh

-Khách hàng duyệt video và gửi lại yêu cầu chỉnh sửa  (nếu có) về: hình ảnh, âm thanh,… có trong vieo

-Lamphim.vn tiến hành chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của khách hàng và gửi cho khách hàng sản phẩm dưới 2 định dạng: youtube + DVD

CHI PHÍ

Đầu tư: Chỉ từ 9.990.000 VND

KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC

Gặp gỡ, tư vấn và thuyết trình kịch bản cho khách hàng: 1 buổi

Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày

Thực hiện quay : 1 ngày

Xử lý hậu kỳ : 3-7 ngày

Duyệt sản phẩm : 2 ngày