Sản xuất

Sản xuất là quá trình bấm máy quay những shot hình đầu tiên dựa trên kịch bản và kế hoạch phần tiền kỳ.

Quay phim

Đạo diễn, DOP

Giám sát sản xuất