lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Chiến lược sáng tạo: Phần 1- 5 Bước làm nên quy trình sáng tạo

Quy trình của một chiến lược sáng tạo được thực hiện như thế nào ? Hãy cùng nhau đi tìm hiểu bạn nhé !

“Bản chất của sáng tạo là sắp xếp những cái đã biết theo cách chưa hề có trước đó.”

Bạn sáng tạo  có nghĩa là bạn đang dùng những tư liệu đã có sẵn hoặc do bạn sưu tầm được , rồi đi sâu vào phân tích, suy luận, sắp xếp những thông tin, những khái niệm đã biết theo cách của bản thân  và so sánh kết quả của sự sắp xếp xem có thỏa mãn được những yêu cầu sáng tạo hay không?

Có nhiều quy trình sáng tạo được đưa ra áp dụng vào  từng doanh nghiệp,  James Webb Young nêu ra trong cuốn “A Technique for Producing Ideas”, quy trình sáng tạo gồm năm bước và được marketer công nhận đó là một quy trình hoàn toàn đúng đắn , hợp lí và thuận tiện . 

Bước 1: Xác định mục tiêu sáng tạo

Đây luôn luôn là bước quan trọng góp phần định hướng cho những chiến lược được vạch ra trong thời gian tới , trong tương lai. Ở bước đầu tiên này trước hết  cần liệt kê các lý do cụ thể và đầy đủ bằng cách trả lời một số câu hỏi mang tính định hướng  như:

  • Tại sao lại phải sáng tạo?
  • Cần đạt được điều gì từ quy trình sáng tạo này?
  • Ai là người chúng ta cần tác động tới?
  • Họ đang nghĩ gì?
  • Chúng ta muốn họ thay đổi suy nghĩ ra sao?

Bước 2: Thu thập thông tin

Dữ liệu , thông tin là thứ không thể thiếu để tiến hành phân tích, xử lý. Các dữ liệu, thông tin  cần tìm liên quan tới khách hàng, thị trường , ngành hàng mục tiêu , các đối thủ cạnh tranh, giá cả, kênh phân phối, cách quảng cáo cho ngành hàng,… Có thể thu thập thông tin qua các cuộc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thảo luận nhóm, phỏng vấn người tiêu dùng. Một số thông tin cũng có thể có được bằng việc tổng hợp dữ liệu thứ cấp từ internet, báo chí…

Bước 3: Phân tích thông tin thu được và tiến hành công việc sáng tạo:

Tiếp đó  phải tổng hợp để đưa ra định hướng sáng tạo từ các mong muốn tiềm ẩn của người tiêu dùng (Consumer’s Insight), chọn kỹ thuật quảng cáo. Bước này thực chất là một quy trình lặp đi lặp lại các bước:

+ Suy nghĩ sáng tạo của cá nhân người viết quảng cáo (phân tích thông tin và xem xét các yêu cầu, tham khảo các mẫu quảng cáo sáng tạo của thế giới, vận dụng các kỹ thuật linh hoạt ý tưởng (Kick – start technique)). Giai đoạn này cần tìm mọi cách tạo cảm hứng ở mức cao nhất, kích thích trí tuệ để bật ra được các ý tưởng độc đáo nhất.

+ Tiến hành Brainstorming. Các ý tưởng của các cá nhân sẽ được đưa ra bàn bạc và phát triển tiếp tục trong các buổi brainstorm với nhiều thành viên. Đây là cách hiệu quả để có được những ý tưởng thuyết phục.

“Bản chất của sáng tạo là sắp xếp những cái đã biết theo cách chưa hề có trước đó.”

Khoảng 3 hoặc 4 ý tưởng giá trị nhất sẽ được lựa chọn ra dựa theo các yêu cầu của Bản Yêu Cầu Sáng Tạo và quy tắc S.M.I.L.E (Simple, Meorable, Interesting, Link to the Brand, Emotional involling & liked)

Bước 4: Thực hiện lựa chọn các ý tưởng

Việc chọn lựa này sẽ được tiến hành thông qua buổi họp CRC (Creative Review Committee). Dựa trên quy tắc đánh giá quảng cáo SMILE để chọn ra ý tưởng đáp ứng và đúng các điều kiện nêu trong bản yêu cầu sáng tạo.

Bước 5: Thể hiện các ý tưởng ra giấy để trình bày với khách hàng

Các ý tưởng phù hợp sẽ được phác thảo ra thành một mẫu quảng cáo báo hoặc thành một phác thảo kịch bản phim quảng cáo. Các mẫu phác thảo này sẽ được giới thiệu cho khách hàng trong một buổi trình bày ý tưởng.

                                     ( CONTINUE) 

                                                                                                       Thực hiện : Ngọc Mai 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Contact Me on Zalo