STARTdemo

Intro logo : 3-5 triệu

Intro 3D Vietmay https://www.youtube.com/watch?v=2RM80F5I5Oo

Intro Lenam : https://www.youtube.com/watch?v=aG5vV8Fh2xo

Intro GOlden mark : https://www.youtube.com/watch?v=zZ-0upI32uU

Quay sự kiện :  từ 5-10 triệu

QUAY HỘI CHỢ : https://www.youtube.com/watch?v=3NP4jZOPpM0

Sự kiện :  https://www.youtube.com/watch?v=h0kXvMyBg1k&t=167s

Sự kiên Bonchon : https://www.youtube.com/watch?v=X_DDblj5RYE

Bất động sản : https://www.youtube.com/watch?v=qhTxOY9wGac

Showroom bếp : https://www.youtube.com/watch?v=LuPUVzboqFw&t=89s

Ngày lập trường : https://www.youtube.com/watch?v=A6kwdVRrSJI

Quay keyfont giới thiệu bản thân sản phẩm ( 5 -7 triệu )
Microsoft team : 
https://www.youtube.com/watch?v=5JDWoP0bYiA

MS võ lâm :  https://www.youtube.com/watch?v=C2LO-m8avdU

Gói TVC giới  Thiệu sản phẩm hoàn toàn bằng hiệu ứng ( 7-10 triệu ) bao gồm

  • Lên kịch bản
  • Lựa chọn hình ảnh , footage có sẵn trên internet
  • Chụp hình sản phẩm để  đưa vào video
  • Giọng đọc thuyết minh chuyên nghiệp

Hoàng thiên sâm : https://www.youtube.com/watch?v=C1Y9Nu7ZS8w

TVC Lý Đức : https://www.youtube.com/watch?v=Cx_DFBSTdnE

Ngũ cốc bambi : https://www.youtube.com/watch?v=MsrL_fMs8kc

Menu Nails  ; https://www.youtube.com/watch?v=-ZyV9GjH_L8

Kickmen : https://www.youtube.com/watch?v=8aXv-wdF9MY

Franmilk : https://www.youtube.com/watch?v=0waRd-_ccKQ 

Thời trang :  https://www.youtube.com/watch?v=ZPuoxD9c9Gw

Thiết bị y tế : https://www.youtube.com/watch?v=u17_y06c5DU

WOcha : https://www.youtube.com/watch?v=k7fxMWHCobg

Video infographic : 7-10 triệu

Thống kê  https://www.youtube.com/watch?v=s3GPV9NC6Eo

Happy woment : https://www.youtube.com/watch?v=pswx2NUMO2E

 

HẬU TRƯỜNG : BẰNG CHỨNG CHO TẤT CẢ NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI :

Hậu trường :  FLycam nhật : https://www.youtube.com/watch?v=p02FGbQQdwE

Gold mark city : https://www.youtube.com/watch?v=iLher15CVxc

TVC  c Lug : youtube.com/watch?v=H6H7y2QeOF4

Showreel :” https://www.youtube.com/watch?v=qmkqCqVwQgo&t=29s