Story khách hàng – Dự án quay review thuốc nhuộm tóc US HAIR

I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 1, Mục tiêu làm phim của khách hàng – Khách hàng cần một clip review sản phẩm thuốc nhuộm tóc US HAIR. – Nội dung Video : Quay nhanh về sản phẩm và phỏng vấn qua các khách hàng đã sử dụng sản phẩm US HAIR. Chèn thông tin về …

Story khách hàng – Dự án quay review thuốc nhuộm tóc US HAIR Read More »