cách làm video giới thiệu sản phẩm

Quay video giới thiệu sản phẩm Smanos W120

  • by

Tên khách hàng: Sản phẩm thiết bị công nghệ Ngày thực hiện: 12/01/2018 Danh mục: Quay + dựng video giới thiệu sản phẩm Xử lý hậu kỳ: Phức tạp Dự tính chi phí: 10-15 triệu/12 video Thời gian thực hiện: 7 ngày  

Contact Me on Zalo