Thiết bị sản xuất

Máy quay phim chuyên nghiệp C100 Mark 2 : 134 triệu