lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Thu âm

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng:

-Hình thức thực hiện thu âm: thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài, lồng tiếng, thuyết minh,…

-Tiếp nhận thông tin,nội dung cần đưa vào bản thu âm của khách hàng, yêu cầu

 

Bước 2: Tư vấn cho khách hàng

-Tư vấn cho khách hàng về nội dung thực hiện thu âm

+Kịch bản: cần nhấn mạnh những gì, thời lượng kịch bản và bản thu âm cần xây dựng

+Giọng: tư vấn và gửi cho khách hàng list giọng thu âm phù hợp để khách hàng lựa chọn

-Thống nhất nội dung thực hiện giữa khách hàng và lamphim.vn

 

Bước 3: Thực hiện:

-Soạn kịch bản chi tiết:

+Soạn kịch bản theo đúng nội dung đã thống nhất giữa khách hàng và lamphim.vn

+Soạn kịch bản làm nổi bật nội dung khách hàng yêu cầu đảm bảo yếu tố hấp dẫn, thu hút, đảm bảo yếu tố truyền thông đối với dịch vụ thu âm quảng cáo

+Khách hàng tiếp nhận kịch bản, đề xuất yêu cầu chỉnh sửa, lamphim.vn xây dựng kịch bản hoàn thiện nhất

-Tiến hành thu âm:

+Thu âm đúng với giọng đọc thu âm mà khách hàng lựa chọn

+Thu âm đúng với ngữ điệu yêu cầu, giọng đọc có điểm nhân tại những nội dung quan trọng, …

+Thu âm đảm báo đúng với kịch bản đã được thống nhất

-Dựng bản thu âm:

+Dựng từ 2-3 bản thu với hiệu ứng âm thanh khác nhau để khách hàng lựa chọn bản thu phù hợp nhất

 

Bước 4: Duyệt sản phẩm

-Khách hàng nhận bản thu âm mà lamphim.vn cung cấp

-Khách hàng gửi lại yêu cầu chỉnh sửa (nếu có ) và lamphim.vn thực hiện đúng với yêu cầu

-Khách hàng nhận sản phẩm hoàn chỉnh

 

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Chỉ từ 990.000 VNĐ

 

KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC

Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng phương thức thực hiện: 1 buổi

Thống nhất kịch bản : 1-2 ngày

Thực hiện sub video: 3-5 ngày

Duyệt sản phẩm: 2 ngày

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

 

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  Theo dõi  
thông báo