MỨC LƯƠNG, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI MC, NGƯỜI MẪU, PG, STREAMER

Mức lương của MC, PG, người mẫu, streamer được tính theo chế độ cộng tác:
– Theo dự án: Khi công ty và khách hàng có dự án sẽ liên hệ làm việc, không có lịch làm việc cố định
– Cộng tác thường xuyên với công ty: thỏa thuận số buổi làm việc cố định mỗi tuần.
Mức lương cụ thể như sau:

1. Đối với MC

– Dẫn ngoài công ty: dẫn sự kiện, hội chợ, dẫn công trình, biệt thự tại nội, ngoại thành: 250.000đ-400.000đ/buổi
– Dẫn tại công ty: giới thiệu sản phẩm, dẫn intro đầu, cuối video: 150.000đ-300.000đ/buổi.

2. Người mẫu, PG

– PG: 170.000đ- 300.000đ tại các gian hàng tại hội chợ (mức chi phí phụ thuộc vào từng loại mặt hàng)
– Quay video hướng dẫn tạo dáng tại công ty: 200.000-300.000đ/buổi
– Mẫu chụp hình tai studio: 200.000đ- 300.000đ/buổi
– Mẫu chụp hình sản phẩm ngoài trời: 250.000đ-400.000đ/ buổi
– Diễn viêm tại các video phục vụ khách hàng: 400.000đ- 500.000đ/video

 

3. Streamer

– Lương theo tháng( 8 buổi/tháng): 1.200.000đ- 1.500.000đ/tháng
– Thực hiện live stream đột xuất theo yêu cầu của công ty: 250.000đ- 350.000đ/1video

4. CTV thu âm

https://www.youtube.com/watch?v=VXPFCriEUS0

Thu âm quảng cáo: 150.000đ/1 bản thu âm
– Thu âm hàng loạt theo video công ty sản xuất: 5k/5 phút
– Hoàn thiện công việc công ty giao theo buổi: 130.000đ- 150.000đ/buổi