Đặt con trỏ chuột vào số ở mục Noise Level và nhấn kéo qua lại để tăng giảm khử noise

Đặt con trỏ chuột vào số ở mục Noise Level và nhấn kéo qua lại để tăng giảm khử noise