PROdemo

TVC LOẠI 1 (  25 TRIỆU )

UHM :

Thiên sơn : http://https://www.youtube.com/watch?v=NZs2Sx0H23U&t=55s

Công nghệ Việt Hàn : https://www.youtube.com/watch?v=0IWWElQvGIs

TVC đồng hồ : https://www.youtube.com/watch?v=yXb13vr2OW4

DOANH NGHIỆP HANZI : https://www.youtube.com/watch?v=P35PlqTmmug

Nhân sinh phúc : https://www.youtube.com/watch?v=4nghjUimK0E

Đám cưới giả : https://www.youtube.com/watch?v=c_sFK1lXVIs

Jtech : https://www.youtube.com/watch?v=7mLsOOpMhk4&t=208s

Vina mex : https://www.youtube.com/watch?v=K01MxUZcxmY

TVC LOẠI 2 (  30-35 TRIỆU )

MBC : https://www.youtube.com/watch?v=xO0aCcr0L_M

TVC HIMLAM : https://www.youtube.com/watch?v=hsP-OSeUsEg

TVC BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ : https://www.youtube.com/watch?v=NwcY9V6Zdco

Mạng xã hội Halohalo :

Tập đoàn Kopa  https://www.youtube.com/watch?v=bQNPO2LBn2E

Tập đoàn Delta :  https://www.youtube.com/watch?v=NraG34rkcMk

Sơn falcon : https://www.youtube.com/watch?v=zBbO8YM8M4c

TVC loại 3  ( từ 50 triệu thời gian thụcw hiện 2-3 ngày )

TVC chả cá : https://www.youtube.com/watch?v=jzFJzZV1kRg&t=107s

Doanh nghiệp UNICO :  https://www.youtube.com/watch?v=GaQczbZZveo

MOTIONGRAPHIC  10-15 TRIỆU

 Motion graphic bánh trung thu : https://www.youtube.com/watch?v=tmj4AcPRo2A

BÀI GIẢNG  THIẾT KẾ :  https://www.youtube.com/watch?v=ACBSk6dm-i0

BÀI GIẢNG ĐỒ HOA :  https://www.youtube.com/watch?v=nyxxIUME76o

Chuyển đông : https://www.youtube.com/watch?v=1xLk7vqXyos

TVC Motiongraphics có sáng tác nhạc 100tr +++

https://www.youtube.com/watch?v=luL0nmXSC4o

2D animtion từ 35 triệu

Ba lá xanh của Shark Khoa https://www.youtube.com/watch?v=zn_LNvgBgrA

HẬU TRƯỜNG : BẰNG CHỨNG CHO TẤT CẢ NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI :

Hậu trường :  FLycam nhật :http://https://www.youtube.com/watch?v=p02FGbQQdwE

Gold mark city : https://www.youtube.com/watch?v=iLher15CVxc

TVC  c Lug : youtube.com/watch?v=H6H7y2QeOF4

Showreel :” https://www.youtube.com/watch?v=qmkqCqVwQgo&t=29s