Quảng cáo nước rửa chén

1. Quảng cáo nước rửa chén Lion

Lấy ý tưởng về sự tinh tế, tuyệt đối, quảng cáo xây dựng giải pháp cho người tiêu dùng về một sản phẩm mang lại sự an toàn và sạch sẽ tuyệt đối, được khuyên dùng bởi chuyên gia nghiên cứu.

2. Quảng cáo nước rửa chén lion

Rửa chén không còn là chuyện khó khi đã có Lion là thông điệp được nhà quảng cáo xây dựng và thể hiện rất tốt và bám sát trong TVC này. TVC dẫn vào giải pháp sản phẩm một cách tinh tế, thông minh.

3. Quảng cáo nước rửa chén sunlight

Bằng việc xây dựng hình ảnh đồ họa với đống chén bát chồng chất và Sunlight là giải pháp, TVC dẫn vào một cách tự nhiên, thu hút.

4. Quảng cáo nước rửa chén sunlight

Vẫn là đồ họa nhưng nay đống chén bát, xoong nồi đã bám dầu mỡ được nhân hóa. TVC dẫn vào chức năng của sản phẩm và công dụng một cách tự nhiên, thu hút người xem.