Dự án quay phim sự kiện khai trương kho vận Sam Sung

Tên khách hàng: Công ty Sam Sung

Ngày thực hiện: 25/11/2017

Danh mục: Quay + dựng phim sự kiện khai trương

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày