Dự án quay phim sự kiện thành lập trường Chuyên Nguyễn Huệ

Tên khách hàng: Trường chuyên Nguyễn Huệ

Ngày thực hiện: 26/9/2017

Danh mục: Quay phim sự kiện

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày