Quay phim giới thiệu dịch vụ tắm bé My Evacare

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty chăm sóc Mẹ và Bé My Evacare

Sản phẩm: Dịch vụ tắm bé My Evacare

Ngày thực hiện: Tháng 12/2016

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ: 

Cắt ghép video
Thêm nhạc
Thêm lời bình
Chèn intro, outro
Thêm logo, thông tin sản phẩm
Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ