Enter your keyword

Quay phim giới thiệu dịch vụ tắm bé My Evacare

Quay phim giới thiệu dịch vụ tắm bé My Evacare

Quay phim giới thiệu dịch vụ tắm bé My Evacare

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Khách hàng: Công ty chăm sóc Mẹ và Bé My Evacare

Sản phẩm: Dịch vụ tắm bé My Evacare

Ngày thực hiện: Tháng 12/2016

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các công đoạn xử lý hậu kỳ: 

  • Cắt ghép video
  • Thêm nhạc
  • Thêm lời bình
  • Chèn intro, outro
  • Thêm logo, thông tin sản phẩm
  • Thêm thông tin về khách mời phỏng vấn

Thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ

Related Posts

Gọi tư vấn viên
Bản đồ