lamphim.vn
Muốn làm phim chỉ cần vào lamphim.vn

Dự án quay phim sự kiện thành lập công ty Thiên Sơn Stone

38

Tên khách hàng: Công ty Thiên Sơn Stone

Ngày thực hiện: 2/12/2017

Danh mục: Quay + dựng phim sự kiện

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3 – 5 triệu/buổi

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.